Month: February 2020

รับมือกับความรู้สึก เมื่อเขาไมได้มีเราคนเดียว

ปัญหาคู่รัก ทุกวันนี้ก็มีมากมาย บางทีเรื่องเล็กๆก็ยังทำให้คู่รักงอนกันได้เป็นวันๆ แต่กับบางคู่ ปัญหามันใหญ่กว่านั้น และเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับกันได้

Read More